Lidmaatschap

Leden zijn gehouden aan het betalen van contributie. Deze contributie wordt per kwartaal geïnd door de penningmeester middels een euro incasso. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de penningmeester in overleg met het bestuur.

 • De contributie bedraagt momenteel € 50,00 per kwartaal en wordt via een incasso geïnd rond de 4e van de maanden januari, april, juli en oktober
 • Voor het derde gezinslid bedraagt de contributie € 7,50 per maand
 • We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. Om toch voldoende financiële middelen te genereren houden we een aantal verkoopacties waarbij ieders inzet zoveel mogelijk verwacht wordt.
   • Acties die we vrijwel jaarlijks houden zijn:
    • Verkoop potgrond rond februari/maart
    • Verkoop vlees en zalm in december